לוח שבתות

הורים יקרים מצב לוח שבתות לשנת תשע"ח:

ח= שבת חופשית

י= שבת ישיבה

פרשה

תאריך

ט'

י'

יא'

יב'

הערות

נצבים-וילך

כ'ה באלול-16.9

י

י

י

י

 

יום כיפור

י' תשרי-30.9

י

י

י

י

 

נח

א' חשון-21.10

י

י

י

י

 

חיי שרה

כ'ב חשון-11.11

י

י

י

י

שבת שיוויתי

תולדות

כ"ט חשון- 18.11

ח

ח

ח

י

שבוע ישיבה שמינית

ויצא

יד' כסלו-2.12

ח

ח

ח

ח

  שבת ארגון

וישב

כא'כסלו-9.12

י

י

י

י

 

ויגש

ה' טבת-23.12

י

י

י

י

 שבת ישיבה מיוחדת

שמות

י"ט טבת-6.1

י

ח

ח

ח

שבת הורים חמישית

וארא

כ"ו טבת-13.1

י

י

י

י

מסע ישיבתי+ שבת

בשלח

י"א שבט- 27.1

י

י

י

י

שבת כיתות

תצוה

ט' אדר-24.2

י

י

י

י

שבת זכור

ויקהל- פקודי

כ"ג אדר- 10.3

י

י

י

י

שבוע ישיבה שמינית

ויקרא

א ניסן- 17.3

י

י

י

י

שבת כיתות

תזריע מצורע

כט' ניסן-14.4

י

י

י

י

 

במדבר

ה'סיון-19.5

י

י

י

י

ערב שבועות

בהעלותך

יט'סיון-2.6

ח

ח

י

י

שבת גמרא י"א-י"ב

שלח

כ"ו סיון- 9.6

ח

ח

ח

י

שבץ הורים שמינית

קרח

ג' תמוז-16.6

י

י

י

י