לוח שבתות ואירועים לתש"פ

האירוע

לועזי

עברי

שבת ישיבה ט+יב- ראה

31.8.19

ל אב

ישיבה – כי תצא

14.9.19

יד אלול

ישיבה – וילך (שבת שובה)

5.10.19

ו תשרי

יוה"כ

9.10.19

י תשרי

ישיבה – בראשית

26.10.19

כז תשרי

ישיבה – חיי שרה

23.11.19

כה חשוון

ישיבה – וישב

21.12.19

כג כסלו

הורים ט – ויגש

4.1.20

ז טבת

ישיבה י+יא – ויחי

11.1.20

יד טבת

ישיבה ט – בא

1.2.20

ו שבט

ישיבה ט+יב – יתרו

15.2.20

כ שבט

שבת זכור

7.3.20

יא אדר

ישיבה – שטח – ויקרא

28.3.20

ג ניסן

ישיבה – אחרי-מות+קדושים

2.5.20

ח אייר

חג שבועות

29-30.5.20

ה-ו סיוון

הורים יב – שלח-לך

13.6.20

כא סיוון

 

 

 

ערב לימוד הורים ובנים

7.10.19

ח תשרי

טיול שנתי

3-6.11.19

ה-ח חשוון

שבו"ש 1

11-15.12.19

יד-יז כסלו

שבו"ש 2

19-23.2.20

כד-כח שבט

צו אחוד יא

5.3.20

ט אדר

שבת ארגון בנ"ע

7.12.19

ט כסלו

מסיבת חנוכה+הורים

19.12.19

כא כסלו

מבצע שביעית

8.3.20

יב אדר

מופע שמינית

5.3.20

ט אדר

מסיבת פורים

9.3.20

יג אדר

סיור במוזיאון 'יד ושם' – יא+יב

 

 

יום עיון במכון 'שם-עולם' – יא+יב

 

 

מסע לפולין יא+יב

17-24.3.20

כא-כח אדר

אפיית מצות

29.3.20

ד ניסן

יום י-ם מוקדם

21.5.20

כז אייר

קורס מחלץ קל שכבת י

23+26.4.20

כט ניסן + ב אייר

שבוע עבודה שכבת י

7-11.6.20

טו-יט סיוון

טיול סופשנה ט-יב ותעודות

16-17.6.20

כד-כה סיוון

סיורי של"ח ט1

12.12.19

9.1.20

6.2.20

19.3.20

4.6.20

יד כסלו

יב טבת

יא שבט

כג אדר

יב סיוון

סיורי של"ח ט2

19.12.19

16.1.20

20.2.20

19.3.20

11.6.20

כא כסלו

יט טבת

כה שבט

כג אדר

יט סיוון