חזון הישיבה

בשנת הלימודים תשע”ד, ישיבת כפר הרא"ה, אם הישיבות, חידשה את פניה, תחת הנהגתו והובלתו של הרב יורם צהר שליט”א, ראש אולפנת כפר פינס, בניהולו הכלכלי של מר פיני אפרתי, מנכ”ל מוסדות כפר פינס.  בפתיחת שנת הלימודים תשע"ז השלמנו ארבע מחזורים, מהחמישית ועד השמינית כשבכל מחזור שתי כיתות.

 

15036322_1161030740646515_1991736661054879044_n

 

ישיבת כפר הרא"ה חורתת על דגלה לחנך תלמידים שהקודש מוביל את חייהם, הרואים את יד ההשגחה האלוקית בגאולת ישראל בדורות אלו, תלמידים עם אמונה פנימית ביכולות שהקב"ה נטע בתוכם, אשר חיים מתוך רצון אמיתי לנתב את כוחותיהם וכישוריהם במטרה להנהיג את עם ישראל לתעודתו. 

 

 

 

 

א. מידות – הישיבה מחנכת למידות ולדרך ארץ מתוך הבנה שזהו הבסיס שעליו הכל נבנה.

ב. לימוד תורה – הישיבה מחנכת ללימוד תורה משמעותי ורלוונטי, לימוד גמרא והלכה לעומקם ולימוד אמונה שיטתי מתוך הכרה שהקודש הוא הבונה את עמוד השדרה של התלמיד.

ג. עמל – הישיבה מחנכת לעמל כערך ולא רק כאמצעי – "גדול הנהנה מיגיע כפיו", ולעמל תורה בפרט.

ד. תעודת בגרות – הישיבה מחנכת לבגרות משמעותית מתוך הכרה שעם ישראל זקוק לאנשים אידיאליסטים בכל התחומים.

ה. רצון – הישיבה שואפת לגדל בוגר היכול לומר בלב שלם – 'רוצה אני'!, רוצה אני להיות שייך לעולם של תורה ומצוות מתוך הזדהות עמוקה.

ו. אחריות – הישיבה מחנכת לאחריות בשלושה מעגלים: אחריות אישית של התלמיד על מיצוי כוחותיו וכישרונותיו, אחריות על הסביבה בה הוא חי ולקיחת אחריות על החברה והמדינה.

ז. שותפות – צוות הישיבה רואה את עצמו שותף להורי התלמידים ולתלמידים עצמם בעיצוב דמותם החינוכית.

הפנימייה לתפיסתנו אינה פתרון שינה או מתנ”ס למילוי שעות הפנאי, אלא מהווה חלק מבניית האישיות התורנית והמוסרית של התלמידים.

התלמידים שאליהם מכוונת הישיבה באים מכל גוני הציונות הדתית, זו ישיבה של עם ישראל. בחור שרוצה לקחת חלק בישיבה שיש בה עשייה חינוכית, לימוד מעמיק ובנייה אישית ותורנית – מוזמן אלינו.

 

F1000012

 אנחנו אוחזים בשיפולי גלימותיהם של הרב נריה זצ”ל והרב צוקרמן זצ”ל, נשענים על מסורת מפוארת ושורשים עמוקים.

עם זאת, צוות המחנכים צעיר ומחובר לנפש הנוער.

העבודה החינוכית סובבת סביב השעון, תוך שיתוף פעולה של צוות ההוראה, מחנכי הפנימיות, הרמ"ים והמורים המקצועיים, והכל כדי לקדם את התלמיד בכל התחומים. חוגים שונים, פעילויות חברתיות, טיולים, שיחות אורחים וכד', תופסים מקום נכבד כחלק מבניית והעשרה עולמו של התלמיד ועיצוב אישיותו, תוך חיבור להווית החיים ולקיחת חלק ואחריות בחברה הישראלית.

14991049_1161026727313583_6319068881540171670_o