צוות חינוכי לפי כיתות- תשע"ט

כיתה

מחנך

נייד

דוא"ל

מדריך

דוא"ל

נייד

ט-1

הרב בדש משה

054-6664298

 

mosheba@mkp.org.il

 

אליסף אלמשעלי

elyasafel@mkp.org.il

 

052-3905715

ט-2

הרב זורע איתי

 

 

052-3873662

itayz@mkp.org.il

 

בועז רוזמן

boazro@mkp.org.il

 

050-7745770

י-1

הרב כהן איתיאל

052-2367508

itielmail@gmail.com

 

צבי כהן

zvico@mkp.org.il

 

052-3066622

י-2

הרב גרינווד בועז

 

054-7371127

boazg@mkp.org.il

 

פנדריק שביט

savit@mkp.org.il

 

052-6984123

י-3

הרב נוס יאיר

054-7370912

yairn@mkp.org.il

 

 

 

 

יא-1

ברבי שלום

050-4449232

salomb@mkp.org.il

 

אלון אלעד

ekada@mkp.org.il

 

 

054-5464071

יא-2

הרב להב יחיאל

052-3114957

yechiell@mkp.org.il

 

יב-1

הרב שטיינר שמואל

052-6157636

shmuels@mkp.org.il

לוי אביאל

avielevy@mkp.org.il

 

054-3056034

יב-2

הרב לוי יונתן

050-9391244

yonatanl@mkp.org.il