צוות חינוכי לפי כיתות- תשע"ט

כיתה

מחנך

נייד

דוא"ל

מדריך

דוא"ל

נייד

ט-1 

הרב איתיאל כהן

052-2367508

itielc@mkp.org.il

 אביאל לוי

avielevy@mkp.org.il

 

054-3056034

ט-2

הרב בדש משה

054-6664298

mosheba@mkp.org.il

 

שביט פנדריק

savitp@mkp.org.il

052-6984123

י-1

הרב שלום ברבי

050-4449232

salomb@mkp.org.il

אליאסף אלמשעלי

elyasafel@mkp.org.il

052-3905715

י-2

הרב איתי זורע

 

052-3873662

itayz@mkp.org.il

 

אלעד אלון

elada@mkp.org.il

054-5464071

יא-1

הרב יונתן לוי

050-9391244

yonatanl@mkp.org.il

 

צבי כהן

zvico@mkp.org.il

052-3066622

 

יא-2

הרב להב יחיאל

052-3114957

yechiell@mkp.org.il  

 

נתנאל בן זמרה

natanelbz@mkp.org.il

050-9322118

יא-3

הרב יאיר נוס

054-7370912

yairn@mkp.org.il

צבי כהן

zvico@mkp.org.il

052-3066622

 

יב

הרב שטיינר שמואל

054-6922345

shmuels@mkp.org.il  

 

יהושע הירש

yehoshua@mkp.org.il

050-8741475

 

סוזי בצ'ינסקי

050-6759711

suzyb@mkp.org.il

 

 

 

 

מירי פרלמן

052-4314005

mirip@mkp.org.il