סדר יום – תשע"ח

מספר שיעור

שעה

השכמה

6:30

תפילת שחרית

7:15

ארוחת בוקר וסידור חדרים

8:00

1

9:00-9:30

2

9:30-10:30

הפסקה

10:30-10:40

3

10:40-11:25

הפסקה

11:25-11:35

4

11:35-12:20

5

12:20-13:05

תפילת מנחה וארוחת צהריים

6

14:20-15:05

7

15:05-15:50

הפסקה

15:50-16:05

8

16:05-16:50

9

16:50-17:35

הפסקה

17:35-17:45

10

17:45-18:30

11

18:30-19:15

ארוחת ערב

19:15-19:45

סדר ערב

19:45-20:15

תפילת ערבית

20:15

חוגים, מרכז למידה,

בית חם, פעילות מדריך

20:30-22:00

התארגנות לשינה וכיבוי אורות

22:00-23:00