תכנית שיוויתי

שיוויתי:

היא תכנית של העצמה רוחנית ודתית עבור תלמידים השואפים לתוספת של קודש.

התכנית כוללת תוספת של זמני לימוד שבועיים בנושאים הרלוונטיים לחיי הנוער, סיורי השראה ומפגש עם דמויות רוחניות מובילות בציבור הדתי, מעגלי חיזוק כגון 'טיש' וכד'. התכנית פתוחה לכלל תלמידי הישיבה ויוצרת גיבוש בין-מחזורי באופן מעצים האחד את השני בבחינת 'איש לרעהו יאמר חזק'.

התכנית היא בהובלת ראש הישיבה הרב יעקב חביב