פרויקטים לימודיים תשע"ח

פרוייקטים חינוכיים-לימודיים מיוחדים בישיבת בני-עקיבא כפר הרא"ה

תכנית פרוייקט נחשון:

התכנית הינה מיזם אינטרנטי חדש של משרד החינוך, המציע לתלמידי כיתות י-יב תגבור בלימודי אנגלית, מתמט', פיסיקה וביולוגיה לתלמידים הניגשים ברמת 4-5 יח"ל.

הלימוד מתקיים על בסיס שבועי משעות אחה"צ בקבוצות של 2-3 תלמידים הלומדים באותה הכיתה, באמצעות כיתת לימוד וירטואלית, המאפשרת לתלמידים ולחונכים לשוחח ולכתוב בזמן אמת.

החונכים הינם סטודנטים מצטיינים המאפשרים לתלמידים לקדם את הישגיהם לקראת הבגרויות. הפרוייקט הופעל בשנים קודמות במגוון מוסדות ובע"ה מהשנה גם אצלינו.

תכנית 'מגשימים' ו'אקדמיה בתיכון':

שתי תכניות אלו הן חוץ בית-ספריות. אלו תכניות העשרה לתלמידים מצטיינים. תכניות אלו מתחילות במיוני התאמה כבר בחטיבות הביניים, אך הלימודים מתקיימים במקביל ללימודים בישיבה.

תלמיד שנמצא מתאים לאחת מן התכניות הללו זוכה לתמיכת הישיבה מבחינת סדר היום ומבחינה סביבתית וארגונית לטובת לימודיו והצלחתו.

הורים המעוניינים שבניהם ישתלבו באחת מן התכניות הללו יכולים במהלך כיתה ט לפנות אלינו לפרטי התקשרות מול הגורמים האחראים.

עבודות גמר:

פרוייקט הנחייה של תלמידי תיכונים המעוניינים לכתוב עבודת גמר המזכה ב- 5 יח"ל במגוון נושאים בנוסף למגמות הלימוד הקיימות. את תהליך כתיבת העבודה ינחה מנחה מטעם משרד החינוך בתחום הדעת המבוקש.

הרחבת מגמות לימוד:

היות ואנו מוסד צומח, מגמות הלימוד בישיבה השתנו במהלך השנים. אנו מקווים כי התייצבנו מעט וזה הזמן להוסיף ולפתח.

המגמות הקיימות בישיבה הן:

  • פיסיקה ברמה של 5 יח"ל
  • ביולוגיה ברמה של 5 יח"ל
  • גיאוגרפיה ברמה של 5 יח"ל, רק לתלמידי יב' תשע"ח
  • ביוטק חקלאות מדייקת ברמה של 5 יח"ל. שילוב של חדשנות טכנולוגית בחקלאות.
  • רובוטיקה כמגמת הגבר ברמה של 5 יח"ל. הרובוטיקה אינה מגמה בפני עצמה, אלא היא משלימה ל 10 יח"ל יחד עם מגמה נוספת. אנו רוצים להגביר את השאיפות הלימודיות בקרב התלמידים וכן את המעורבות והמצויינות שלהם.

מרכזי למידה:

מרכז הלמידה הרשמי של הישיבה פועל בשעות הערב לאחר שעות הלימודים הכלליות. המרכז פועל בספריית הישיבה ומלווים אותו מורים מקצועיים שאינם מסגל הישיבה. במרכז למידה זה מתכוננים למבחנים ומכינים עבודות ושיעורי בית.

מרכז למידה נוסף מתקיים בתוך שעות המערכת לפי פילוח שעות מדוייק ועל-ידי בניית קבוצות למידה מובהקות. המרכז מופעל על-ידי המורים המקצועיים מצוות הישיבה כחלק מן השעות הפרטניות שלהם ובתגבור מורים מן החוץ. במרכז זה עובדים על אסטרטגיות למידה, השלמת פערים לימודיים וסיוע לתלמידים מתקשים, על בסיס המערכת הכיתתית ללא פגיעה במסגרת הלימודים הרגילה.

תכנית "באחריות":

גיל ההתבגרות הוא גיל שמלווה בתהיות, ערעורים, עצמאות, מרידות והתנסות אישית במגוון תחומים ודעות. גיל זה הוא מבלבל. מצד אחד יש בו כוחות גדולים ועצומים ומצד שני הבסיס לא תמיד ברור ואיתן.

פתחנו פרוייקט חדש לתלמידי הישיבה עבור אלו מבין התלמידים הזקוקים ליד מכוונת ונוכחות של דמות מלווה ומכילה שתסייע להם להוציא מן הכח אל הפועל את מלוא הפוטנציאל האישי, הערכי והלימודי שלהם. הליווי האישי נעשה באמצעות מנטור המעביר לתלמיד המעוניין בכך כלים אישיים, מיקוד שליטה פנימי, קבלת אחריות אישית, צמיחה והצמחה.

התכנית מלווה על-ידי אנשי מקצוע ובמעורבות של כלל אנשי הצוות החינוכי, המקצועי והמנהלי בישיבה.

אנו מאמינים כי במתן מענה רגשי, חינוכי ואמוני נכון והולם, אישיות התלמיד תיבנה נכון והתוצאות יגיעו בכל המישורים.