אלפון צוות פנימיה תשע"ט

 

צוות פנימיה

 

משה אפרתי מנהל פנימיה

050-2404202

מדריך כתה ט' /1  -אליסף אלמשעלי

052-3905715

מדריך כתה ט' /2- בועז רוזמן

050-7745770

מדריך כתה י' /1 צבי כהן

052-3066622

מדריך כתה י' 2 שביט פנדריק

052-6984123

אלעד אלון -מדריך כתות  י"א 054-5464071
אביאל לוי – מדריך כתות י"ב

054-3056034

אמהות בית

 

בצ'ינסקי סוזי-ט'-יב

050-6759711

פרלשטיין מירי – י'-י"א

052-4314005

אחות-שלישמן מלי

050-2056679