אלפון מורים מקצועיים

מורים מקצועיים תשע"ט

שם

מקצוע

כיתה

יח"ל

נייד

מייל

אוזנה יצחק

מתמטיקה

י"א-י"ב

4

052-4700935

itzhaku@mkp.org.il

הרב אנסבכר שמואל

תנ"ך, מחשבת

י"א

 

052-8512220

shmuela@mkp.org.il

אסולין  ירון

אזרחות

מתמטיקה

דיבייט, היסטוריה

י"ב

ט'

י'

4

050-7432669

yarona@mkp.org.il

אסולין עופר

 

אזרחות

 

ט' – י"ב

 

052-9272725

oferas@mkp.org.il

אפרתי משה

חינוך תעבורתי ופיננסי

 

 

050-2404202

mosheef@mkp.org.il

בדש משה

גמרא, תורה

ט' – 2

 

054-6664298

mosheba@mkp.org.il

הרב ברבי שלום

גמרא, תנ"ך

יב

 

050-4449232

salomb@mkp.org.il

ג'אן מיכל

ספרות

י '- י"ב

 

054-4404438

michalj@mkp.org.il

גרינווד בועז

גמרא, תורה

ט'-1 , י'

 

054-7371127

boazg@mkp.org.il

דגן כהן אפרת

אסטרטגיות למידה

ט '- י"א

 

052-2462592

efratd@mkp.org.il

הלוי זמירה

מתמטיקה

ט'-י"א

3

052-2455406

zmirah@mkp.org.il

זאבי יגאל

רכז מדעים

 

 

050-8183400

yigalzeevi@mkp.org.il

חפר קרן

לשון והבעה

ט'-י"א

 

052-3548218

kerenh@mkp.org.il

טפטה יוסי

חנ"ג

ט'-י"ב

 

050-7664496

yosit@mkp.org.il

הרב איתיאל כהן

גמרא ונ"ך

י

 

052-2367508

itielmail@mkp.org.il

הרב להב יחיאל

גמרא, אזרחות

ט', י"א

 

052-3114957

yechiell@mkp.org.il

הרב לוי יונתן

גמרא, נביא, מחשבת חלופי

ט

 

050-9391244

yonatanl@mkp.org.il

לוי יוסי

של"ח

ט'

 

054-4856331

yosefle@mkp.org.il

לזרוב יוסף

מתמטיקה

י'

י"ב

4

3

052-7077680

yosefla@mkp.org.il

מליק שפרה

אנגלית

ט-'י"ב

 

052-7020251

shifram@mkp.org.il

נגוסה תומר

ביולוגיה

מדעים

י'-י"ב

ט'

 

052-6469511

tomernag@mkp.org.il

נגר מנחם

היסטוריה

י"א

 

050-9904570

menahem@mkp.org.il

הרב יאיר נוס

גמרא, פ"ש, הלכה

י

 

054-7370912

yairn@mkp.org.il

סוסנוביק ישראל

אגרוטק

חקלאות מדייקת

י'-י"א

י'

 

052-3582696

israelsos@mkp.org.il

פוטר יונינה

אנגלית

י"א – י"ב

 

050-6616018

yoninap@mkp.org.il

פרוכטר דניאלה

אנגלית

ט-י

 

052-2537492

danielaf@mkp.org.il

הרב צוקרמן מאיר

היסטוריה

ט'

 

052-3571367

meirzu@mkp.org.il

קדרון חמוטל

פיזיקה

י'- י"א

 

052-3240003

hamutalk@mkp.org.il

קדם יצחק

רובוטיקה

י' – י"ב

 

052-8742502

itzikk@mkp.org.il

רובינשטיין אברהם

מתמטיקה

י'-י"א-י"ב

5

053-7734611

avrahamru@mkp.org.il

שוורצמן אלכסנדר

פיזיקה

י"ב

 

052-2367919

alexander@mkp.org.il

שחרור איתן

כישורי חיים

תורה

ט'

י'

 

052-3573804

eitansh@mkp.org.il