אלפון צוות מנהלה-תש"פ

צוות הנהלה ומנהלה

תפקיד

שם

נייד

מקוצר

מייל

ראש הישיבה

הרב חביב יעקב

058-76554121

250

yakovha@mkp.org.il

מנכ"ל

פנחס אפרתי

052-3795000

 

pini@mkp.org.il

מנהל תיכון

אסולין עופר

052-9272757

249

oferas@mkp.org.il

רכזת פדגוגית

ג'אן מיכל

054-4404438

 

michalj@mkp.org.il

רכז מערכת

ירון אסולין

050-7432669

 

yarona@mkp.org.il

רכזת התאמות

קרן חפר

052-3548218

 

kerenh@mkp.org.il

רכז בגרויות

הרב אנסבכר שמואל

052-8512220

 

shmuela@mkp.org.il

מנהל פנימיה

יהושע הירש

050-8741475

261

yehoshua@mkp.org.il

ראש תחום חינוך חברתי

הרב שטיינר שמואל

054-6922345

 

shmuels@mkp.org.il

אם בית

בצ'ינסקי סוזי

050-6759711

268

suzyb@mkp.org.il

פרלשטיין מירי

052-4314005

mirip@mkp.org.il

יועץ

שחרור איתן

052-3034538

267

eitansh@mkp.org.il

עו"ס

חני טור

6840671 -050

266

chanit@mkp.org.il

מנהלן

מליק יהודה

052-4314000

260

yudam@mkp.org.il

קשרי חוץ

שטיינר אילנה

052-6157635/

04-6662257

257

ilana@mkp.org.il

מזכירת ישיבה

עוזרי מיכל

04-6662255

פקס: 04-6301470

255

michalo@mkp.org.il

מזכירת תיכון

רדר דליה

04-6662252

פקס: 04-6662252

252

daliar@mkp.org.il

מנהל אחזקה ומטבח

אבי מרלי

050-7848310

 

avim@mkp.org.il

תחזוקה

שער רענן

057-7848310

 

ranans@mkp.org.il

ספרנית

הדס בר-חי

050-9116150

254

 

לבורנטית

זינה פוליאקוב

054-7882862

 

zinap@mkp.org.il