סרטון מסכם פעילות אלול 1

השבעה

סרטון מסכם פעילות אלול 1

בכינוס הישיבתי לסיכום השבוע אנחנו משוחחים עם תלמידי הישיבה על הפעילות אותה חווינו בתקופה האחרונה.

"טובה תמונה אחת מאלף מילים"