למעיינות הרא"ה ניתן וכדאי לפנות במייל: mayyanot-haroe@mkp.org.il