לאחר השהות הארוכה בבית.. הר"מים והמדריכים התותחים נפגשו עם התלמידים