יום הזיכרון תש"פ

יום הזיכרון יום העצמאות לאתר

יום הזיכרון תש"פ

לא יכולנו לבקר בעצמנו בבתי העלמין את קברי אחינו בני הישיבה
אבל, זוכרים אנו אותם מרחוק
את כל אותם שבנו את הישיבה והתורה בתוך המדינה,
ומסרו נפשם על גאולת ישראל
מתפללים ומדליקים נר לעילוי נשמתם
ומחזקים את ידיכם, המשפחות השכולות
בניכם ממשיכים לחיות בתוכנו
בכל לימוד התורה שאנו לומדים
ובחינוך שאנו מתחנכים לאורם
חזקו ואמצו!
*קרדיט לאמנות בחול נעמי זייבלד