למידה מרחוק

באנר

למידה מרחוק

תלמידים והורים יקרים.

משבר הקורונה נותן לנו הזדמנות להתמודד עם אתגרים משמעותיים.  אחד מהאתגרים הוא, כמובן, הלימודים.

ניתן להתעדכן ולקבל מידע רלוואנטי בתחום הלימודי בקישור – העשיה הלימודית בצל הקורונה

 

תלמידים יקרים, בשל המצ"ב, בימים אלו אנו לומדים מהבית, זוהי המערכת לתקופה הקורבה, חומרים יועברו ע"י המורים.

גישה לתלמיד למשימות של היום

המערכת שנקבעה לימים אלו היא:

שכבת ט:

 

א

ב

ג

ד

ה

11:00

ר"מ

ר"מ

ר"מ

ר"מ

ר"מ

12:00

אנגלית

מתמט

אנגלית

מתמט'

לשון

 

 

 

 

 

 

14:00

נביא

מדעים

היסטוריה

תורה

אזרחות

15:00

 

 

חנ"ג

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

בית חם – ר"מ

 

 

מערכת שכבת י:

 

א

ב

ג

ד

ה

11:00

ר"מ

ר"מ

ר"מ

ר"מ

ר"מ

12:00

תורה

מגמות

היסטוריה

נביא

לשון

 

 

 

 

 

 

14:00

אנגלית

מתמט'

אנגלית

מתמט'

חנ"ג

15:00

תעבורתי

ספרות

מורשת

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

בית חם – ר"מ

 

 

 

מערכת שכבת יא:

 

א

ב

ג

ד

ה

11:00

ר"מ

ר"מ

ר"מ

ר"מ

ר"מ

12:00

מתמט'

לשון

מתמט'

מגמות

לשון

 

 

 

 

 

 

14:00

לשון

מגמות

תנ"ך

ספרות

אזרחות

15:00

אנגלית

חנ"ג

אנגלית

מגמות

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

בית חם – ר"מ

 

 

 

מערכת שכבת יב:

 

א

ב

ג

ד

ה

11:00

ר"מ

ר"מ

ר"מ

ר"מ

ר"מ

12:00

אזרחות

מגמות

תנ"ך

מגמות

מתמט'

 

 

 

 

 

 

14:00

מתמט'

מגמות

מתמט'

אזרחות

תנ"ך

15:00

חנ"ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

בית חם – ר"מ