מתנות איש לרעהו

משלוחי מנות לכפר

מתנות איש לרעהו

נותנים משלוחי מתנות גם יומיים לפני לשכנים..

שכני כפר הרא"ה אוהבים אתכם!

משלוחי מנות לכפר