סדר ערב לעילוי נשמת אימו של תלמידנו הראל

סדר ערב לזכר אמו של הראל

סדר ערב לעילוי נשמת אימו של תלמידנו הראל

חיבוק של לימוד משותף לעילוי נשמתה של אימו של הראל תלמידו היקר מהששית, שהשהוע חל ה30 לפטירתה.

סדר ערב לזכר אמו של הראל