שמעתם שפתחנו את "המכינה"?

המכינה 1

שמעתם שפתחנו את "המכינה"?

ה"המכינה" היא תכנית ייחודית שהקמנו בישיבת כפר הרא"ה,  לתלמידי כיתה י"ב, כהכנה ליציאה לעולם הישיבות והמכינות לאחר השמינית.

אחת לשבוע מגיעים נציגי ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ומכינות, ר"מים וראשי ישיבות.
לספר על הישיבה שלהם, לקראת שנה הבאה.
הערב מתחיל ב 'סדר' לימוד רציני, עם דף מקורות, ושיעור מסכם של נציג הישיבה שהגיע .. ובסיומו  מתקיים זמן פתוח לשיח על הייחודיות של אותה ישיבה, זמן לשאלות והכרות עם צוות הישיבה.
הרב שמואל שטיינר, ר"מ השמינית מסכם:  מחמם את הלב לראות את הלימוד הרציני, את אהבת התורה של התלמידים, לימוד התורה 'לשמה', והשאיפה לתורה גדולה.
המכינה 1 המכינה 2