מעיינות תש"פ

מעיינות תש"פ

 

השנה יהיו שני סבבים אי"ה של מעיינות :
מעינות א': ו' תמוז – י"ד תמוז תש"פ (28/6-4/7)
מעיינות ב': כ' תמוז – כ"ז תמוז תש"פ (12/7-19/7)