יום ראשון למסע ה80

a95893fd-59f5-47ea-969a-858928806269

יום ראשון למסע ה80

מסע ה80 מים לעם חולמים ומגשימים.. ממשיך!
היום אחרי שינה בבית אורות, זכינו להתפלל בהר הצופים.
הלכנו יחד למצפה מרחבעם, ולאחר פעילות הכנה, ירדנו לקבר הרב קוק ושמענו את הרב צהר שם,
דברים גדולים וחשובים במקום מיוחד במינו,
אנחנו בדרכנו לכותל ומשם עוד תכנית עניפה.. תעקבו. . 

a95893fd-59f5-47ea-969a-858928806269 bfde7818-05ef-461f-a60d-cf54d9bb2767 d7eaf60e-7e63-4f0e-affb-f61ebe701d28 e93413fd-e8d5-4cad-a5cf-01ecbc8c0d42