"גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור מאיר"

פעילות חזרה בתשובה

"גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור מאיר"

תשובה ביחד ותשובה לחוד,

מתוך הכח של הקבוצה, האווירה, השירה המרוממת מגיעים אחרת בעז"ה לראש השנה..

*ערב תשובה עם המדריך צבי כהן

פעילות חזרה בתשובה