כללי הישיבה- תש"פ

כללים

כללי הישיבה- תש"פ

הורים ותלמידים יקרים מבקשם להסב את תשומת ליבכם להנחיות הבאות:

  1. יציאה מתחומי הישיבה – יציאה מתחומי הישיבה בזמן הלימודים – תעשה רק לאחר אישור הורים (הודעה לר"מ) ואישור הר"מ. אין לצאת את תחומי הישיבה ללא אישור.
  2. יציאה לים – יציאה לים בזמן הלימודים מהישיבה אסורה לחלוטין. נהלי משרד החינוך אינם מאפשרים לנו לאשר יציאה לים גם אם ההורים מאשרים זאת.
  3. שימוש בסמארטפונים – בשנים האחרונות אנו עומדים מול אתגרים חינוכיים לא פשוטים סביב המכשירים החכמים והשימוש המרובה בהם. המחנכים מקיימים שיחות רבות סביב הנושא עם התלמידים. אנו סבורים שכל הורה צריך לשקול היטב אם לקנות לבנו מכשיר חכם, ובוודאי שלא לציידו בחבילת אינטרנט ללא סינון מתאים.

השימוש בישיבה: בזמן השיעורים המכשירים החכמים יאספו על ידי המורים ויוחזרו בסוף השיעור.

בפנימייה – לחמישית ולשישית המכשירים יאספו על ידי המדרכים לפני השינה ויחזרו למחרת אחרי התפילה וסידור החדרים

סינון- אנו דורשים מכל תלמידנו להתקין תוכנת סינון במכשיר החכם. הישיבה ממשיכה את הקשר עם נציגי חברת נטספארק. אנו מבקשים מההורים לבצע את ההתקנה דרך תוכנת הניהול של הישיבה.   בימים הקרובים ישלח מייל מיוחד בעניין. 

  1. הופעה – אנו מצפים מתלמידנו להופיע באופן המכבד בן ישיבה. כך בעניין הלבוש ובדגש על תספורת ראויה – ללא מדרגה ושיער ארוך.
  2. לתועלת הבנים ולהחזרת אבדות לבעליהן – כדאי לסמן את כל החפצים בשם התלמיד. חפצים שיישארו בישיבה בתום שנת הלימודים יחשבו להפקר

 

בברכת שנת לימודים פורייה

                                                                                          הרב יעקב חביב