אגרת ראש הישיבה – הרב יעקב חביב

לימוד עם הרב חביב

אגרת ראש הישיבה – הרב יעקב חביב

אגרת ראש הישיבה

הורים ותלמידים יקרים

השנה אנו מציינים שמונים שנה להקמתה של ישיבת כפר הרא"ה, אם הישיבות. ובע"ה במהלך השנה נעמיק ונחבור לרוח הגדולה של הישיבה לאורך שנות קיומה. בע"ה יתקיימו אירועים רבים:  מסע ישיבתי מירושלים לכפר הרא"ה , שיחות ומפגשים עם בוגרים ועוד ועוד.

הישיבה הוקמה בשנת ת"ש (1939) ב י' חשון,  בתוך ימי מלחמת העולם השניה והאירועים הקשים שעברו על עמנו. מפליא הדבר שבזמן החורבן הגדול הקב"ה מצמיח ישועה לעמו, והולך ונבנה המקום שיקדם את הנוער הדתי לאומי ויביא ברכה גדולה לעם ישראל ולמדינת ישראל. 

ישיבת כפר הרא"ה היום יונקת את רוחה וכוחה מכל המסורת הגדולה שנבנתה במהלך השנים הרבות. ובדגש על הנקודות המרכזיות המאפיינות

א. המשך העברת התורה והמסורת הגדולה שקיבלנו מאבותינו לדור החדש הצומח בארץ ישראל.

ב. השייכות והחיבור לכל חלקי עם ישראל.

ג. תחושת השייכות של כל תלמיד ואיש צוות למשפחה אחת גדולה 

ד. עבודה חינוכית גדולה עם התלמידים ובדגש על עין טובה.

ה. חינוך לתרומה ונתינה לעם ישראל.

 

בתקופה זו החל מתשעה באב אנו עוסקים בנחמה. שבע ההפטרות שמלוות אותנו עד ראש השנה, אינן עוסקות בעניינה של  הפרשה, אלא בנחמת ישראל אחרי החורבן והגלות.

ההפטרה הראשונה פותחת בדברי הנביא ישעיהו "נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם …" מדוע מוזכרת הנחמה פעמיים? באופן הפשוט אלו דברי הדגשה וחיזוק הנחמה. ובמדרש כפל מנחמים – "נחמוה עליונים נחמוה תחתונים, נחמוה חיים נחמוה מתים…"

ואפשר להוסיף (ע"פ דברי הרצי"ה) החורבן יצר שבר גדול סיבוכים נוראיים, אנו עוזבים את הגלות, עם ישראל מתקבץ לארצו, הארץ נותנת פרייה ב"ה, מדינת ישראל משגשגת, אבל הבוץ של ארץ העמים דבק בנו, יש סיבוכים גם בפנים בתוך עם ישראל. זו התמודדות  הרבה יותר קשה. יכולה ליפול בנו חולשה , תהייה.         הנביא מבטיח "והיה העקוב למישור הרכסים לבקעה" אנחנו במצב שהעקוב כבר לא עקוב אבל הוא עדיין לא מישור. צריך סבלנות זהו תהליך מורכב. תהליך חינוכי ארוך, בירור פנימי לעם ישראל על מעלתו ועל תפקידו. על כך באה הנחמה פעם שנייה לחזק אותנו, לדעת "ודבר אלוקינו יקום לעולם"

 

                       בברכת שנת לימודים פוריה ומוצלחת

                                                                       הרב יעקב חביב