תכנית הערכות חילופיות תש"פ

תכנית הערכות חילופיות תש"פ

תכנית הערכות חלופיות והשכלה כללית ותכנית ההבחנות לתש"פ

 

מקצוע

שכבת י

שכבת יא

שכבת יב

גמרא

הר' איתי והר' ברבי – עד פסח

הר' יונתן+ הר' יחיאל

עד א' בשבט

הר' שטיינר השלמות בגמרא

עד ר"ח חשוון

הר' חביב – דינים – עד חנוכה

תנ"ך

הר' להב + הר' יונתן

עד יום העצמאות

 

הר' איתיאל

עד א' בשבט

הר' ברבי

עד חנוכה

לשון

קרן חפר

עד יום העצמאות

 

 

היסטוריה

ירון אסולין

עד יום העצמאות

 

 

ספרות

מיכל ג'אן

עד יום העצמאות

מיכל ג'אן

תיקונים עד ר"ח חשוון

 

אזרחות

 

ירון אסולין

עד ר"ח שבט

ירון אסולין

תיקונים עד ר"ח חשוון

מתמט'

זמירה הלוי + יוסף לזרוב

בסיום שנה

 

 

אנגלית

 

מורות לאנגלית

עד א שבט

מורות לאנגלית

עד א שבט

מגמות

ביולוגיה

תומר נגוסה

עד יום העצמאות

תומר נגוסה

עד א שבט

 

פיזיקה

יואב ברבי

עד יום העצמאות

 

 

אגריטק חקלאות

ישראל סוסנוביק

עד יום העצמאות

ישראל סוסנוביק

עד א שבט

 

רובוטיקה

 

 

יהושע קיפניס

עד ר"ח שבט

יהושע קיפניס

עד ר"ח בשבט

השכלה כללית

חינוך תעבורתי

הר' איתי

בסיום שנה

 

 

מורשת

הר' איתי + הר' ברבי

עד פסח

 

 

מבוא ל…

ביולוגיה

תומר נגוסה

כל השנה

 

 

פיזיקה

יואב ברבי

כל השנה

 

 

חקלאות

ישראל סוסנוביק

כל השנה

 

 

             

 

תכנית ההיבחנות

 

י

יא

יב

 

קיץ

חורף

קיץ

חורף

קיץ

תלמוד

דינים +חלופית 30%

חלופית

2 יח"ל

חלופית – בית חינוך ומשפחה

2 יח"ל

השלמת חלופית בגמרא

תנ"ך

יחידה א

0.6 יח"ל

חלופית

2 יח"ל

(ב+ד)

חלופית – תורת הגמול

1.4 יח"ל

(ג+ה)

מחשבת ישראל

 

 

 

 

 

ספרות

30%

70% (יא3 בלבד)

70%

 

 

אזרחות

 

30%

 

 

70%

תולדות עם-ישראל

30%

70%

 

 

 

לשון והבעה

30%

 

70%

 

 

מתמט'

3 יח"ל

35183-פנימי

 

35381 (802)

 

35382

(803)

4 יח"ל

35183 – פנימי

 

35481

(804)

 

35482

(805)

5 יח"ל

 

 

35581

(806)

 

35582

(807)

אנגלית

4 יח"ל

 

 

C+D

(ספרות)

בע"פ

+ E

 

5 יח"ל

 

 

E+F

(ספרות)

בע"פ + G

 

מגמות – 5 יח"ל

 

פיסיקה

מבוא

15%

מכניקה

15%

מעבדה+חשמל

ביולוגיה

סיורים + רפלקציה

 

ביוחקר

 

מעבדה+חיצוני

אגרוטק חקלאות מדייקת

סיורים+עבודה מעשית מוערכת 20%

 

פרוייקט ראשון 20%

 

60%

 

רובוטיקה

 

 

35%

 

35%

 

  • שכבת יב – כל ההערכות החלופיות חייבות להסתיים לא יאוחר מר"ח שבט תש"פ
  • שכבת יא – כל ההערכות החלופיות חייבות להסתיים לא יאוחר מר"ח שבט תש"פ
  • שכבת י – כל ההערכות החלופיות חייבות להסתיים לא יאוחר מל"ג בעומר – יח אייר תש"פ