עבודות קיץ

עבודות קיץ

הורים יקרים מצ"ב מכתבים ועבודות קיץ לקראת שנת הלימודים תש"פ.

עבודות קיץ לפי כיתות:

לעולים לט':

לעולים לי':

לעולים לי"א: