ערב אבות ובנים

לימוד

ערב אבות ובנים

בערב ראש חודש סיוון התקיים ערב משמעותי, אליו הוזמנו גם ההורים. הלימוד עסק בנושא מצוות תלמוד תורה. זכינו לשמוע שיחה מפי ראש הישיבה, סיומי מסכתות של תלמידים שלמדו במהלך השנה במגוון המסגרות התורניות בהובלת הרב חביב, ת התפללנו יחד אתפילת השל"ה ברוב עם כנהוג לאומרה בתאריך המיוחד הזה, תפילה על גידול הילדים לתורה, ולאחר מכן שמענו את שיחתו המרוממת של רב העיר פתח תקווה הרב מיכה הלוי, בנושא חינוך לתורה בדור הגאולה, בהסתכלות של האחריות הגדולה עלינו ללמוד תורה בעומק, ובהנהגה של 'נעשה ונשמע' כמו עם ישראל במעמד הר סיני. שנזכה!

3fdc6c64-e17f-4e9c-b325-354b20bf8940