עליה לקברי בוגרי הישיבה

5ae5dd56-672f-44e9-b6dd-5ad468543a4d

עליה לקברי בוגרי הישיבה

גם השנה, כפי שהנהיג הרב נריה, התחלקו תלמידי הישיבה לקבוצות ונסעו עם צוות הישיבה לפקוד את קברי בוגרי הישיבה, שנפלו בעת מילוי תפקידם ובאירועי הטרור.

התלמידים פגשו את בני המשפחות שהתרגשו לראות את התלמידים, הממשיכים את דרכם של בנם הי"ד, באים זוכרים ומזכירים את הבנים.

5ae5dd56-672f-44e9-b6dd-5ad468543a4d cd5d7751-98d5-4285-9c41-de1401f4b128