"לאורם נלך"

פיני מלמד

"לאורם נלך"

וטעם דברי התורה על הפרשה עוד מלווה אותנו. .

לאורם נלך – דמויות המופת של החמ"ד תשע"ט 
רעיון פרשת שבוע מהרב נריה זצ"ל /פיני אפרתי

פרשת תולדות ,

"וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' …."

דורשים חז"ל: ריח בגדיו אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו (לשון בגידה).

דורשים חז"ל: כריח השדה שהריח יצחק כריח שהריח בשעת שנעקד על גבי המזבח.

שואל הרב נריה: לכאורה שתי הדרשות סותרות אחת את השניה, אחת רומזת על בוגדים, ואחת עוסקת בריח של קדושה,

הרב נריה אומר שהפסוק מרמז על חלקים בעם ישראל, יצחק מריח את יעקב המייצג את עם ישראל כולו ומריח בו חלקים שהתרחקו מהקדושה, וחלקים שחיים חיי קדושה .
אם כך מתחזקת השאלה איך אפשר להריח ריחות סותרים?

ומסביר הרב נריה : העקידה מסמלת את "מסירות הנפש" המופיעה בעם ישראל, מציאות שמסבירה את הפער בין הדרשות. כשעם ישראל נמצא בעיתות מלחמה, מתגלה רוחו האמיתית, מתגלה מסירות הנפש גם באנשים שלכאורה התרחקו מתורה ומצוות וגם באנשים שחיים חיי קדושה. בכל אחד מישראל ישנה נקודת עומק של מסירות נפש.

ניקח לעצמנו בדרכנו החינוכית והציבורית, להיות מסוגלים "להריח" את סוגיו המגוונים של עם ישראל "בהרחה" אחת וביחד, כי כולם במדרגת מוסרים נפשם למען עם ישראל .

שבת שלום וחודש טוב , פיני אפרתי