תאריכים חשובים- תשע"ט

תאריכים חשובים- תשע"ט

הורים יקרים, מצ"ב תאריכים חשובים,

 

סימניה חברתי

האירוע

לועזי

עברי

אסיפת הורים כללית – תחילת שנה

29.8.18 – הורי ט

17.9.18 – י-יב

יח אלול

ח תשרי

אסיפת הורים פרטנית מחצית א

20.12.18

יב טבת

תעודות מחצית א

17.1.19

יא שבט

אסיפת הורים פרטנית מחצית ב

12.5.19

ז אייר

חלון לתיכון להורי ט            

10.6.19

ז סיוון

תעודות מחצית ב

18.6.19

טו סיוון

האירוע

לועזי

עברי

שבת כי-תבוא (ט+יב)

1.9.18

כא אלול

שבת תשובה – וילך

15.9.18

ו תשרי

יוה"כ

19.9.18

י תשרי

שבת בראשית

6.10.18

כז תשרי

שבת חיי-שרה+ עמותת אחים

3.11.18

כה חשוון

שבת וישב

1.12.18

כג כסלו

שבת ויגש – שבת הורים ט

15.12.18

ז טבת

שבת שמות – שכבת י'

29.12.18

כא טבת

שבת וארא (גשר יא+יב)

3-5.1.19

כו-כח טבת

שבת בא – שכבת ט

12.1.19

ו שבט

שבת יתרו – שכבות יא+יב

26.1.19

כ שבט

שבת תרומה

9.2.19

ד אדר א

שבת ויקהל ט-יא

2.3.19

כה אדר א

שבת זכור

16.3.19

ט אדר ב

שבת קדושים

4.5.19

כט ניסן

שבת בהר

18.5.19

יג אייר

שבת שבועות

8.6.19

ד סיוון

שבת בהעלותך – הורים יב

15.6.19

יב סיוון

 

 

 

השבעה ט+יב

31.8.18

כ אלול

ערב סליחות

14.9.18

ה תשרי

ערב לימוד הורים ובנים+ א. הורים י-יב

17.9.18

ח תשרי

טיול שנתי

4-5.10.18

כה-כו תשרי

בעקבות לוחמים – יב

23.10.18

יד חשוון

שבו"ש יב 1

6-11.11.18

כח חשוון-ג כסלו

שבו"ש יב 2

20-24.2.19

טו-יט אדר א

שבת ארגון בנ"ע

17.11.18

ט כסלו

מסיבת חנוכה+הורים

29.12.18

כא כסלו

סיום לימודים מוקדם

3.12.18

כה כסלו

מסע כיסופים י

7-10.1.19

א-ד שבט

טיול ישיבתי

29-31.1.19

כג-כה טבת

הרקדת ר"ח אדר

7.3.19

ל אדר א

מבצע שישית

10.3.19

ג אדר ב

מופע שמינית

14.3.19

ז אדר ב

גמר יום ספורט – מבצע חמישית

17.3.19

י אדר ב

שוקחסד שביעית

19.3.19

יב אדר ב

מסיבת פורים

20.3.19

יג אדר ב

מסע לפולין יא+יב ומסע משואה לתקומה

1-8.4.19

כה אדר ב-ג ניסן

אפיית מצות+הורים

7.4.19

ב ניסן

חלון לתיכון להורי ט

10.6.19

ז סיוון

שבוע עבודה שכבת י

10-13.6.19

ז-י סיוון

טיול סופשנה ט-יב ותעודות

18-19.6.19

טו-טז סיוון

טיול צוות סופשנה

20.6.19

יז סיוון