לו"ז פתיחת שנה לכיתות ט'- תשע"ט

הזמנה יום ראשון חמישית

לו"ז פתיחת שנה לכיתות ט'- תשע"ט

הזמנה יום ראשון חמישית
 

29.8.18 – יום ד – הגעת שכבת ט+הורים:
16:00 – הגעה והתארגנות בחדרים
16:30 – כינוס שכבתי והורים עם הנהלת הישיבה בהלפרין
17:00 – ההורים נשארים עם ההנהלה והתלמידים הולכים למפגש עם הר"מים.
17:30 – התלמידים הולכים למפגש עם המדריך וההורים למפגש עם הר"מ
18:30 – מנחה ופרידה מן הילדים
19:00 – ארוחת ערב
19:45 – סדר ערב+ערבית
20:30 – פעילות ערב עם המדריך
 
30.8.18 – יום ה:
6:30 – סליחות
7:10 – שחרית
8:00 – ארוחת בוקר
9:00 – התחלת יום בכיתות
11:30 – יציאה לטיול עם יב
 
31.8.18 – יום ו ושבת:
טיול עד לשעה 14:00
התארגנות לשבת
קבלת שבת מוקדמת
שבת בהובלת השמינית
 
2.9.18 – יום א:
 
[6:30 – סליחות
7:10 – שחרית
8:00 – ארוחת בוקר
9:00 – התחלת יום בכיתות]
9:45 – שכבות ט+יב – השאלת ספרים ולימוד גמרא בכיתות
11:30 – כינוס ישיבתי בהלפרין
13:15 – מנחה וארוחת צהרים
14:00 – ט+יב – לימודים כרגיל
            י – כינוס שכבתי בהלפרין
            יא – השאלת ספרים ומפגש ר"מ בכיתה
15:00 – י – השאלת ספרים ומפגש ר"מ בכיתה
 
18:00 – כינוס בהלפרין ושיעור מפי הרב דרוקמן
23:00 – ערב התעוררות ראשון וסליחות משותפותהזמנה יום ראשון חמישית