על המגמות/ מקצועות הלימוד

המגמות הנלמדות כיום בישיבה הן:
 • גאוגרפיה- ל 5 יחידות 
 • פיזיקה-  ל5 יחידות
 • ביולוגיה+מדעי החקלאות- ל 10 יחידות בסה"כ.
 1. מגמת גאוגרפיה: מתוך המקצועות ההומניים בחרנו במקצוע הגאוגרפיה, בין הנושאים השונים בהוראת מקצוע הגאוגרפיה, בולטות יחידות החובה העוסקות בגאוגרפיה של ארץ ישראל, ושל המזרח התיכון, אנו בטוחים כי למידת נושאים אלו בשילוב סיורים לימודיים, שיג ושיח, קטעי סרטים למידה בדרך החקר, והוראת עמיתים, יעוררו עניין רב אצל התלמידים ויחזקו את אהבת הארץ, החיבור לאדמה ויחזקו ויעצימו את הערכים אליהם מחנכת הישיבה. לקישור-לימודי גאוגרפיה לבגרות, מצ"ב מסמך מפרט את הרציונאל מצורף כקובץ, ומצב תרשים חלוקת נושאי ההוראה.גיאוגרפיה
 2. מגמת פיזיקה –

  הפיזיקה נחשבת,  למדע הבסיסי ביותר, ומהווה יסוד ובסיס לכל המדעים המדויקים והטכנולוגיים, ותורמת להבנת סביבת חיינו הפיזית – מהקרובה ביותר ועד לקצהו המשוער של היקום. הקניית היסודות של מדע זה חיוניים לכל התלמידים מעצם היותם נדרשים לתפקד בסביבה עתירת טכנולוגיה, ובמיוחד בשל הצורך והרצון לשילובם המוצלח בחברה עתירת האתגרים הטכנולוגיים של המאה ה-21. במכללות רבות, טכנולוגיות-הנדסיות בפרט, הידע בפיזיקה (לפחות ברמת 3 יח"ל) נדרש ואף חיוני. ידע בפיזיקה ברמת 5 יח"ל הוא תנאי סף במחלקות ובפקולטות רבות; ללומדים את הנושאים הללו בביה"ס התיכון מוצע בונוס מכובד, האחרים נדרשים להשלים את הלימוד במכינות קדם-אקדמיות או בקורסי הכנה.

  ההערכה לה זוכה לומד הפיזיקה בשוקי העבודה (הן האזרחי והן הצבאי והביטחוני) באה לידי ביטוי בדרכים מגוונות. מעסיקים רבים יעדיפו בקבלה לעבודה את בוגרי הפיזיקה לא רק בזכות הידע שצברו, אלא בייחוד בשל מיומנויות החשיבה המדעית ויכולות הלימוד העצמי שרכשו.

  אנו מכוונים את תלמידנו למיצוי יכולותיהם הלימודיות, לפיתוח החשיבה, ומעודדים אותם להתאמץ ולאתגר את עצמם, בשביל ההווה ולמען העתיד.

  אנו רואים את תלמידנו משתלבים אי"ה בעתיד בלימודים מתקדמים, ובהמשך מובילים בעבודה ובמחקר בתחומי מדע וטכנולוגיה שונים.

  להרחבה בנושאים השונים הנלמדים במסגרת מגמה זאת הנכם  מוזמנים להכנס לקשור זה.

   

 3. מגמת ביולוגיה+מדעי החקלאות-

 

מקצוע מדעי החקלאות הוא מקצוע רב תחומי עם היבטים מדעיים, טכנולוגיים, כלכליים סביבתיים וסוציולוגיים. השאיפה הנה להקנות לתלמידים: ידע, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, התמודדות עם בעיות אמתיות המחייבות עבודה בצוות, קבלת אחריות וקבלת החלטות. יעדים אלו הופכים את הלמידה ללמידה משמעותית ורלוונטית לחיי התלמיד הלומד תחום דעת זה.

בנוסף, נושאי הלימוד המוצעים בתכנית הבגרות בביולוגיה מאפשרים לתלמידים לפתח הבנה על אודות תהליכים ותופעות בעולם החי, כפי שהם באים לידי ביטוי במבנה ובתפקוד של יצורים שונים (מיקרואורגניזמים, פטריות, צמחים, בעלי חיים ובכללם האדם). לשם כך תודגש בתהליך ההוראה ההתייחסות לאחידות במבנה ובתהליכים הבסיסיים מצד אחד ולשוני בצורות ובמגוון "הפתרונות" מצד שני  אנו מאמינים כי לימוד מקצוע זה עשוי גם לפתח יחס חיובי לנוף הארץ, לחי ולצומח שבה ולטבע בכלל, ולאפשר ללומד להכיר ולהבין את מעמדו ואחריותו של האדם בשמירת ערכי הטבע.

המגמה מורכבת מלימודים לקראת בגרות של 5 יחידות בביולוגיה, ו5 יחידות במדעי החקלאות.

לקריאה והרחבה בנושאים השונים וצורת ההערכה בלימודי מדעי החקלאות – הנכם מוזמנים להכנס לקישור אתר משרד החינוך.

להרחבה בנושאי הלמידה במגמת ביולוגיה- הנכם מוזמנים לקרוא בקישור זה.