לוח מבחנים

 


תלמידים והורים יקרים מצ"ב המבחנים הקרובים לשנת הלימודים תשע"ח:מבחנים

 
שכבת ט:
מבחן באנגלית – יום ג יד אלול 5.9.17 – מבחן בכתב
                       יום ה טז אלול 7.9.17 – מבחן בע"פ
מבחן מתמט' – יום א יט אלול 10.9.17
 
שכבת י:
מבחן באנגלית – יום ה כג אלול 14.9.17
מבחן במתמט' – יום ב כ אלול 11.9.17
 
שכבת יא:
מבחן אנגלית – יום א יט אלול 10.9.17
מבחן מתמט' – יום ג כא אלול 12.9.17
מבחן מגמות – יום ג כח אלול 19.9.17
 
שכבת יב:
מבחן מגמות – יום ב כ אלול 11.9.17