להרשמה לשנת תשע"ט

ההרשמה לשנת תשע"ט השנה תתבצע באתר החמ"ד

לפי לוח הזמנים הנ"ל:

לקביעת חוג בית וקבלת פרטים נוספים

מוזמנים לעמוד בקשר עם אילנה 052-6157635

ilana@mkp.org.il