צוות חינוכי לפי כיתות

כתה

ר"מ

טלפון

דוא"ל

מדריך

כתה

נייד

ט-1

הרב גרינווד בועז

054-7371127

boazg@ulpanakp.org

שביט פנדריק

ט1

052-6984123

ט-2

הרב גרינבאום אריאל

054-7462921

 

איתי זורע

ט2

052-3873662

י-1

הרב טשרנפסקי יחזקאל

054-6298782

yechezkel@ulpanakp.org

אלעד אלון

 

י1

0545464071

 

י-2

הרב להב יחיאל

052-3114957

yechiell@ulpanakp.org

יהושוע הירש הההירשהירש

י2

050-8741475

יא-1

לוי יונתן

050-9391244

yonatanl@ulpanakp.or

אביאל לוי

שכבת יא

054-3056034

יא-2

הרב שטיינר שמואל

052-6157636

shmuels@ulpanakp.org

 

 

 

יב-1

ברבי שלום

050-4449232

salomb@ulpanakp.org

דניאל פז

 

שכבת יב

0527639277

 

יב-2

הרב שכטמן ניר

052-8639139

nirsc@ulpanakp.org