אלפון צוות פנימיה

צוות פנימיה

 

משה אפרתי מנהל פנימיה

050-2404202

מדריך כתה ט/1-כלפה אביחי

058-7002075

מדריך כתה ט/2– הירש יהושע

050-8741475

מדריך כתה י/1-2 לוי אביאל

054-3056034

מדריך כתה י"א/12 קרייף נאור

054-6591663

אמהות בית

 

בצ'ינסקי סוזי-ט'-יב

050-6759711

פרלשטיין מירי – י'-י"א

052-4314005

אחות-שלישמן מלי

050-2056679