אלפון צוות פנימיה

צוות פנימיה

 

משה אפרתי מנהל פנימיה

050-2404202

מדריך כתה ט' /1  -שביט פנדריק

052-6984123

מדריך כתה ט' /2- איתי זורע

052-3873662

מדריך כתה י' /1 אלעד אלון

0545464071

מדריך כתה י' 2 יהושוע הירש

050-8741475

אביאל לוי-מדריך כתות  י"א 054-3056034
דניאל פז – מדריך כתות י"ב

052-7639277

אמהות בית

 

בצ'ינסקי סוזי-ט'-יב

050-6759711

פרלשטיין מירי – י'-י"א

052-4314005

אחות-שלישמן מלי

050-2056679