אלפון מורים מקצועיים

מנהל  התיכון –דרף בנימין

053-7590756

bennyd@ulpanakp.org

רכזת פדגוגית-מיכל גא'ן

ומורה לספרות

 

 054-4404438

michalj@ulpanakp.org

מזכירת התיכון  – רדר דליה פקס-04-6662252

 04-6662252

הרב אנסבכר שמואל -תנ"ך ט'-יא',מחשבת י"א

052-8512220

הרב מאיר צוקרמן י"א-מחשבת

052-3571367

אוזנה יצחק– מתמטיקה ט'-י"ב

052-4700935

איינהורן אייל-חנ"ג כתה ט'

050-5834999

אנסבכר תרזה– לשון י"א-י"ב

052-8512220

אקשטין  נדב- מתמטיקה ט-י"א

050-4699808

בצורן מורן-מורה לעולים

050-7406994

הלוי זמירה-מתמטיקה ט'-י/3

052-2455406

הולנדר נורית-אנגלית י'/5-י"ב/3

052-8990571

חפר קרן-לשון כתה ט'-י'

052-3548218

טפטה יוסי – חנ"ג כתה ט'-י"ב

050-7664496

לוי יוסף-של"ח

054-4856331

מליק שיפרה-אנגלית ט'/ב י'/4-י"א-י"ב/4

052-7020251

מנדל יוסי-הסטוריה ט'-י"א

052-3795002

נגוסה תומר-ביולוגיה חקלאות ט'-י"ב

052-6469511

סוסנוביק ישראל –חממה י' חקלאות י"א

052-3582696

סרוסי אילנה-ביולוגיה י'

542479735

סרוסי צורי –חינוך תעבורתי -י'

054-2479726

פוטר יונינה– אנגלית כתה ט'/א'-,י"א-י"ב/5

050-6616018

פרוכטר דניאלה-אנגלית  י'/3-י"א'/3

052-2537492

צדיק רוני-גאוגרפיה י"א

052-8270537

  רייש משה-פיסיקהי'-י"א                                

052-8215760

רובינשטיין אברהם– מתמטיקה
י"א-י"ב (5 יח"ל)

053-7734611

שוורצמן אלכסנדר– פיסיקה

  052-2367919