אלפון מורים מקצועיים

מורים מקצועיים תשע"ט

שם

מקצוע

כיתה

יח"ל

נייד

מייל

אוזנה יצחק

מתמטיקה

י"א-י"ב

4

052-4700935

itzhaku@ulpanakp.org

הרב אנסבכר שמואל

תנ"ך, מחשבת

י"א

 

052-8512220

shmuela@ulpanakp.org

אסולין  ירון

אזרחות

מתמטיקה

דיבייט, היסטוריה

י"ב

ט'

י'

4

050-7432669

yarona@ulpanakp.org

אסולין עופר

 

אזרחות

 

ט' – י"ב

 

052-9272725

oferas@ulpanakp.org

אפרתי משה

חינוך תעבורתי ופיננסי

 

 

050-2404202

mosheef@ulpanakp.org

בדש משה

גמרא, תורה

ט' – 2

 

054-6664298

mosheba@ulpanakp.org

הרב ברבי שלום

גמרא, תנ"ך

יב

 

050-4449232

salomb@ulpanakp.org

ג'אן מיכל

ספרות

י '- י"ב

 

054-4404438

michalj@ulpanakp.org

גרינווד בועז

גמרא, תורה

ט'-1 , י'

 

054-7371127

boazg@ulpanakp.org

דגן כהן אפרת

אסטרטגיות למידה

ט '- י"א

 

052-2462592

efratd@ulpanakp.org

הלוי זמירה

מתמטיקה

ט'-י"א

3

052-2455406

zmirah@ulpanakp.org

זאבי יגאל

רכז מדעים

 

 

050-8183400

yigalzeevi@ulpanakp.org

חפר קרן

לשון והבעה

ט'-י"א

 

052-3548218

kerenh@ulpanakp.org

טפטה יוסי

חנ"ג

ט'-י"ב

 

050-7664496

yosit@ulpanakp.org

הרב איתיאל כהן

גמרא ונ"ך

י

 

052-2367508

itielmail@gmail.com

הרב להב יחיאל

גמרא, אזרחות

ט', י"א

 

052-3114957

yechiell@ulpanakp.org

הרב לוי יונתן

גמרא, נביא, מחשבת חלופי

ט

 

050-9391244

yonatanl@ulpanakp.org

לוי יוסי

של"ח

ט'

 

054-4856331

yosefle@ulpanakp.org

לזרוב יוסף

מתמטיקה

י'

י"ב

4

3

052-7077680

yosefla@ulpanakp.org

מליק שפרה

אנגלית

ט-'י"ב

 

052-7020251

shifram@ulpanakp.org

נגוסה תומר

ביולוגיה

מדעים

י'-י"ב

ט'

 

052-6469511

tomernag@ulpanakp.org

נגר מנחם

היסטוריה

י"א

 

050-9904570

menahem@ulpanakp.org

הרב יאיר נוס

גמרא, פ"ש, הלכה

י

 

054-7370912

yairn@ulpanakp.org

סוסנוביק ישראל

אגרוטק

חקלאות מדייקת

י'-י"א

י'

 

052-3582696

israelsos@ulpanakp.org

פוטר יונינה

אנגלית

י"א – י"ב

 

050-6616018

yoninap@ulpanakp.org

פרוכטר דניאלה

אנגלית

ט-י

 

052-2537492

danielaf@ulpanakp.org

הרב צוקרמן מאיר

היסטוריה

ט'

 

052-3571367

meirzu@ulpanakp.org

קדרון חמוטל

פיזיקה

י'- י"א

 

052-3240003

hamutalk@ulpanakp.org

קדם יצחק

רובוטיקה

י' – י"ב

 

052-8742502

itzikk@mkp.org.il

רובינשטיין אברהם

מתמטיקה

י'-י"א-י"ב

5

053-7734611

avrahamru@ulpanakp.org

שוורצמן אלכסנדר

פיזיקה

י"ב

 

052-2367919

alexander@ulpanakp.org

שחרור איתן

כישורי חיים

תורה

ט'

י'

 

052-3573804

eitansh@ulpanakp.org