אלפון צוות מנהלה

 

תפקיד

שם

נייד

מקוצר

מייל

ראש הישבה

הרב חביב יעקב

058-76554121

250

yakovha@ulpanakp.org

מנכ"ל

פנחס אפרתי

052-3795000

 

pini@ulpanakp.org

מנהל תיכון

אסולין עופר

052-9272757

249

oferas@ulpanakp.org

רכזת פדגוגית

ג'אן מיכל

054-4404438

 

michalj@ulpanakp.org

מנהל פנימיה

אפרתי משה

050-2404202

261

mosheef@ulpanakp.org

ראש תחום חינוך חברתי

הרב שטיינר שמואל

054-6922345

 

shmuels@ulpanakp.org

אם בית

בצ'ינסקי סוזי

050-6759711

268

suzyb@ulpanakp.org

פרלשטיין מירי

052-4314005

mirip@ulpanakp.org

יועץ

שחרור איתן

052-3034538

267

eitansh@ulpanakp.org

עו"ס

 

 

266

 

מנהלן

מליק יהודה

052-4314000

260

yudam@ulpanakp.org

קשרי חוץ

שטיינר אילנה

052-6157635/

04-6662257

257

ilana@ulpanakp.org

מזכירת ישיבה

עוזרי מיכל

04-6662255

פקס: 04-6301470

 

michalo@ulpanakp.org

מזכירת תיכון

רדר דליה

04-6662252

פקס: 04-6662252

252

daliar@ulpanakp.org

מנהל אחזקה ומטבח

אבי מרלי

050-7848310

 

avim@ulpanakp.org

תחזוקה

שער רענן

057-7848310

 

ranans@ulpanakp.org

ספרנית

אחרק רעיה

052-3721199

254

 

לבורנטית

זוקובסקי קלרה

054-5774748

 

klara119@ulpanakp.org

אחות

שלישמן מלי

050-2056679

256

mali@ulpanakp.org