אלפון צוות חינוכי

שם

מס טל נייד

כתובת מייל

ראש הישיבה

הרב פליקס משה

052-8119971

moshefx@ulpanakp.org

הרב חביב יעקב-

058-7654121

yakovha@ulpanakp.org

ט'/1 -הרב טשרנפסקי יחזקאל
מתמטיקה י"ב-3

054-6298782

yechezkel@ulpanakp.org

ט'/2-הרב גרינווד בועז אנגלית ט'/ג'

054-7371127

boazg@ulpanakp.org

י'/1 -הרב לוי יונתן
 אזרחות ט'/1 -2

050-9391244

yonatanl@ulpanakp.org

י'/2 -הרב גרינבאום מרדכי
מתמטיקה ט'/1-2 קבוצה ג'

054-7462921

arielg@ulpanakp.org

יא'/1 -הרב ברבי שלום
אזרחות י"א

050-4449232

salomb@ulpanakp.org

יא'/2 – הרב להב יחיאל
תנ"ך י"א

052-3114957

yechiell@ulpanakp.org

יב'/1-הרב שכטמן ניר-אזרחות

022-8639139

nirsc@ulpanakp.org

יב'/2- הרב שטיינר שמואל

052-6157636

shmuels@ulpanakp.org

עובד סוציאלי- דואני שלמה

054-3263886

shlomod@ulpanakp.org

יועץ חינוכי – שחרור איתן

052-3034538

eitansh@ulpanakp.org