"מבצע קבעתי"

9c4919c4-f628-41a4-ab08-f5a31287cb58

"מבצע קבעתי"

איך אתם מתכוננים לחודש אדר?
מה עושים אצלינו בישיבת כפר הרא"ה? 
רגע לפני הפיכת הישיבה, שוק פורים וההכתרה הגדולה! אז פתחנו במבצע 'קבעתי', מבצע של לימוד גמרא בבית המדרש בהובלת הרמי"ם. 
כשהיעד הוא לקבוע את מקומנו הרוחני בבית המדרש, והדרך היא לימוד גמרא באופן ישיבתי ב'סדר בוקר' אמיתי. התלמידים מתחברים ללימוד מזווית חברתית, בלימוד בחברותות ובתחרות התמדה בין המחזורים.
מתכוננים לחודש אדר.. בשתי בחינות: 'הדור קבלוה בימי אחשוורוש' – קבלת תורה שמתרחשת בפורים, שמתרחשת בעקבות 'לך כנוס את כל היהודים'. וכך מתכנסים אנו מידי יום בימים אלו, ולומדים תורה מתוך חיבור ושמחה!

1eb5bf54-8246-4c34-ba4f-a974e62370ae 6c42acd9-681d-4ac2-97ef-10cbb0d9c11a 11d1a88b-227c-461b-8ffc-6a4249fbd4bc 695c26af-da72-4c49-a619-f656b88c0a35 3582e952-79ae-428e-9c06-cc1fb199fe36