סיכום מחצית/עופר אסולין- מנהל התיכון

84abba16-ab3c-4d48-a90a-12f4ff3159a6

סיכום מחצית/עופר אסולין- מנהל התיכון

לקראת סיום מחצית מסכמים תקופה יפה של עשייה לימודית

בתמונה: מעבדה בנושא חומצה ובסיס – מגמת ביולוגיה שכבה יא

 

עופר אסולין/ מנהל התיכון
מורים, הורים ותלמידים יקרים
אנו עומדים בסיומה של מחצית ראשונה מתוך שנת הלימודים.
זוהי ההזדמנות להסתכל לאחור על כל הפעילויות, הרפורמות, החידושים והדברים שנעשו עד עתה, וכן להרים מבט לעבר העתיד ולהוביל לקראת ההמשך.
 
אנחנו יכולים לחלק את המתרחש במרחב הפדגוגי – החינוכי לשני סוגים:
ישנן הפעולות והתכנים שמתחדשים כל העת בהתאם למטרות ההוראה 
ולנסיבות המשתנות, וישנו כמובן הגיוון הטבעי של תוכן השיעורים עצמם.
אלה הן השגרות או הסדירויות במהלך החיים הפדגוגיים בישיבה.
מטבע הדברים, אנחנו פחות ערים ומודעים לשגרות ולסדירויות. 
אנחנו שוהים בתוכן. 
אולם הן מחלחלות ומשפיעות יותר מכפי שנדמה.
בלשונו של פרופ' מרשל מקלוהן: המדיום הוא המסר – לא רק למה שנאמר יש מה משמעות, אלא גם לאיך, מתי ואיפה הוא נאמר. 
לשגרה יש משמעות.
לשגרות ולסדירויות יש מקום מרכזי בעיצוב התנהגותם וחייהם של בני אדם.
 
אנו משתדלים לייצר שגרות פדגוגיות וחינוכיות הן ארוכות טווח והן קצרות טווח.
את שיטת המנות אנו משתדלים להפנים לתלמידים. עליהם להפנים כי לא "השיטה" פוגעת או מועילה,
אלא רמת הנוכחות שלהם בשיעורים פוגעת או מועילה להם.
אנו משתדלים לפתח בקרב התלמידים אחריות על הישגיהם ועל עמלם. 
הישגיהם הלימודיים המשתקפים בתעודה, מבטאים את היחס הישר בין רמת הנוכחות ורמת ההשקעה הלימודית של כל תלמיד ותלמיד.
 
קיימנו אסיפת הורים, בה חשפנו לפניכם ההורים את מצבו הלימודי של בנכם,
וכמובן לא גרענו מתפקודו החברתי ובניית אישיותו של בנכם.
 
אנו משתדלים להשתפר ולהתייעל כל העת. 
צוות המורים לומד ומשתלם בנושאים הנוגעים ישירות לפדגוגיה וליחסים הבין-אישיים בין התלמיד למורה.
אנו מקיימים פורומים וחשיבה משותפת למען העלאת ההישגים ואווירת הצוות בישיבה.
 
פתחנו מרכז למידה לתלמידים, עם ליווי של אנשי מקצוע במקצועות מתמט',
אנגלית ולשון עבור תלמידי כל השכבות.
המרכז פועל הן בשעות הערב והן במהלך יום הלימודים, לפי הצרכים המשתנים.
ספריית הישיבה הונגשה מבחינת ציוד מחשבים ותוספת שעות לספרנית, ובאמצעותה תלמידים רבים נכנסים, לומדים ומקדמים את עצמם.
התחברנו ל'תכנית נחשון' הפועלת בכיתות י-יב במקצועות אנגלית, מתמט', ביולוגיה ופיזיקה ומאפשרת שיעור פרטי מקוון ל-30 התלמידים שנרשמו.
תכנית זו הינה תכנית בפריסה ארצית ומקדמת תלמידים רבים בהישגיהם.
 
תלמידים רבים מתכנסים לחבורות למידה ומתכוננים ומתרגלים יחד לפני בחינות.
אנו רואים באווירה הלימודית שגרה ברוכה, מועילה ומפרה.
שכבת יב ניגשה בחודש האחרון לבגרויות החורף. חלק לשיפור וחלק לסיום מקצועות לימוד.
לצורך זה, נתפרה לכל תלמידי יב' "חליפה אישית", כדי לוודא סגירת פערים.
 
אנו משתדלים לפקח, לאתר ולוודא בכל הכיתות ובכל השכבות מי הם התלמידים הזקוקים להתאמות, ליווי אישי וסיוע על-מנת לקדם ולכוון כל תלמיד למען ניצול יכולותיו האישיות. מי בתגבור ומי בהעשרה. מי בישיבה ומי בתכניות חוץ-ישיבתיות. מטרתנו היא להעצים ולפתח את התלמידים איש איש כפי כוחו ויכולותיו.
 בכל שבוע, מתכנסת ההנהלה המקצועית עם מחנכי שתי שכבות ועוברים על כל תלמיד ותלמיד מבחינת התפקוד הלימודי שלו, מצבו החברתי והשתלבותו בחיי הפנימיה והישיבה. אנו מכנים ישיבות אלו בשם 'ישיבות פרט מצומצמות'. 
בכל מחצית אנו מתכנסים ל'ישיבות פרט מורחבות' ומקבלים תמונה רחבה מכל צוות המורים.
לאחר הישיבות הללו, לכל תלמיד נתפרת תכנית עבודה ותשומת לב אישית.
 
לוחות מבחני מחצית ב כבר פורסמו לתלמידים, הן בכיתות והן באתר הישיבה ואנו ממשיכים ביציבות הלימודית.
 
כחלק מן השגרה המשתנה והמתחדשת, ישנן יוזמות של מורים בתוך הצוות
לרגל 70 שנות המדינה: פינת ההיסטוריה בהובלת מנחם נגר והחידה השבועית בהובלת מיכל ג'אן.
ימי שיא במקצועות שונים שסבבו ויסבבו סביב ציר זה כגון יום השיא בלשון, 70 שנות אקדמיה, בהובלת קרן חפר, ועוד.
 
מנהיגות צעירה – מועצת תלמידים, הוקמה גם כן, ואנו פועלים למען הצבת מנהיגות ברוח בונה, משפיעה ונכונה של תלמידים בישיבה.
כאשר יש מנהיגות ברורה ומייצגת, הפעילויות, האתגרים וההתמודדויות נעשות מתוך שיתוף התלמידים ובעשייה משותפת וקבועה.
 
מגמות הלימוד בישיבה מותחות פנים ועשיה מקצועית.
מגמת החקלאות המדייקת התחילה ביישום הלימוד התיאורתי ושימוש באמצעים הטכנולוגיים שרכשנו עבורם. כמו כן הם יוצאים לימי סיור לימודיים לצורך לימוד ועבודת הביו-חקר שלהם.
מגמת ההגבר – רובוטיקה, ממשיכה בלמידה החדשנית שלה, ובע"ה ישתתפו
בתחרות רובוטיקה ארצית במהלך חודש אפריל.
 
אנו ממשיכים, מתוך שיח קבוע, פתוח ומכבד לבנות שגרות ולמסד אותן ברוח הישיבה בקרב התלמידים.
 
אירועי חודש אדר ופורים כבר עומדים לפתחנו, ואנו עוסקים בנושאים החינוכיים
הסובבים את פורים. נבקש כאן את סיועכם במניעת תספורות שאינן הולמות את רוח הישיבה.
 
בברכת סיום מחצית טובה ופתיחת מחצית חדשה.